Nepazītā mīlestība un citi stāsti
Vizma Belševica
Vērtējums:
(14)
Nepazītā mīlestība un citi stāsti
Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas” apkopo Vizmas Belševicas (1931-2005) nepublicētos vai tikai periodikā publicētos darbus. Sērijas pirmajā burtnīcā „Nepazītā mīlestība un citi stāsti” iekļauta 50. un 60. gados sarakstītā proza. Grāmata nāk klajā rakstnieces 85. jubilejas gadā. Vienpadsmit gadu laikā kopš rakstnieces aiziešanas mūžībā jau publicēti vairāki darbi no Vizmas Belševicas apjomīgā arhīva: grāmata bērniem „Patiess stāsts par Čingo Babu, Lielo Gliemezi un Jūras Karaļa bēdām” („Liels un mazs”, 2008), 1947.–48. g. dienasgrāmata (rakstu krājumā „Dvīņu zīmē” – „Karogs”, 2007), kā arī dzejoļu cikls „Sadegusī balss” (www.satori.lv un žurn. „Jaunā Gaita” Nr. 266 (2011)). Sērijas „Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas” turpina iepazīstināt ar rakstnieces arhīvu. Pirmās burtnīcas „Nepazītā mīlestība un citi stāsti” vadmotīvs varētu būt: „liecība par Vizmas Belševicas prozistes talanta veidošanos”, un tā apkopo stāstus „Meistars Īlis” (1956), „Lepnums” (1963), „Zirneklis” (1955), „Viņa balss” (1960), „Ziemeļu mēnesnīca” (1961–64) un apjomīgo stāstu „Nepazītā mīlestība” (1965/1970. gadi). Stāstos daudz autobiogrāfisku motīvu – mācības Rīgas 2. poligrāfijas skolā, studijas M. Gorkija literatūras institūtā, pieredzējumi Salacgrīvā 1960. gadu sākumā. Grāmatas sakārtotājs un redaktors – Jānis Elsbergs