Caharijs Kacs
Burkhards Špinnens
Caharijs Kacs
1914. gada vasara. Jaunais vācu izcelsmes amerikānis Caharijs apstākļu sagadīšanās dēļ ir nokļuvis uz vācu pasažieru kuģa “Prezidents”, kas Karību ostās uzņem pasažierus, lai nogādātu tos uz lielajiem okeāna tvaikoņiem. Caharijs bēg, pats īsti nezinādams, no kā: varbūt no Ņujorkas gangsteriem, varbūt no sava untumainā likteņa. Līdz šim viņš ir bijis avīžnieks bez kaislības un dziesmu tekstu sacerētājs bez poētiskās āderes. Atrazdamies uz “Prezidenta” borta, Caharijs pieraksta to, ko viņam stāsta vācu pasažieri. Tie ir stāsti par sevis apšaubīšanu un identitātes zaudēšanu, stāsti par dzīvi sabiedrībā, kura pamazām irst, jo vairs netic pati sev. Eiropā sākas karš, kas sasniedz arī “Prezidentu”. Sākumā tas kļūst par bēgļu kuģi, pēc tam par palīgkreiseri, ar kuru kapteinis dodas gūstīt citus kuģus. Caharijam ir jāizšķiras, kurā pusē nostāties un par ko beigu beigās kļūt. Taču viņš nepieņem lēmumu un arvien vairāk sapinas kara sarežģījumos. Burkhards Špinnens ir uzrakstījis līdzību par to, cik trausli patiesībā ir apstākļi, kuros valda šķietama kārtība. Tas, kas notika 1914. gadā, kad uzliesmoja pasaules karš, var notikt atkal, visvairāk apdraudot tieši tos, kuri vislabprātāk paliktu maliņā. Burkhards Špinnens (Burkhard Spinnen, 1956) pēc ģermānistikas, publicistikas un socioloģijas studijām ir bijis zinātniskais asistents Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē, vairākus gadus – viesdocents Vācu literatūras institūtā Leipcigā, kopš 2000. gada ir Ingeborgas Bahmanes balvas žūrijas komisijā Klāgenfurtes vācvalodīgās literatūras dienās, pēdējos gados arī kā šīs žūrijas priekšsēdētājs. Jau gadsimta ceturksni viņš darbojas rakstniecībā, ir saņēmis daudzas literārās balvas. No vācu valodas tulkojusi Silvija Brice.