Jauns skatījums uz realitāti. Rietumu zinātne, austrumu misticisms un kristīgā ticība
Bīds Grifits
Jauns skatījums uz realitāti. Rietumu zinātne, austrumu misticisms un kristīgā ticība
20. gadsimta lielākie kristīgās teoloģijas revolucionāri ir nākuši no klosteriem. Tas nav tik pārsteidzoši, kā varētu likties: dzīves veltīšana Dievam ir pietiekami nozīmīgs iemesls, lai cilvēks mācītos kļūt patiess un mīlošs un drosmīgi uzdotu jautājumu, kas tad garīgumā ir pats svarīgākais. “Pasaule atrodas uz jauna laikmeta un jaunas kultūras sliekšņa,” rakstīja viens no lielajiem meklētājiem benediktiešu tēvs Bīds Grifits. Viņš uzsvēra, ka autentiska kristīgā mistika rezonē ar daudziem Rietumu psiholoģijas un seno Austrumu tradīciju elementiem, kā arī ar 20. gadsimta otrās puses fiziķu un biologu atklājumiem par visa esošā savstarpējo saistību. Pats būdams pārliecināts kristietis, viņš uzskatīja, ka pasaules lielākās reliģijas, tostarp kristietība, ir nonākušas viltus pašapziņas un prāta konstrukciju gūstā. Lai reliģijas spētu atbildēt uz mūsdienu cilvēka dvēseles vajadzībām, tām iekšēji jāatjaunojas, pazemīgi atgriežoties pie savas izcelsmes avota un garīgās pieredzes. Šajā grāmatā Grifits aplūko kristietību caur modernās fizikas un Austrumu misticisma prizmu, tiecoties atrast vienojošo. Viņš ir pārliecināts: ja pieredzam kristīgās vēsts būtību, tā mūs ieved dialogā ar pārējām garīgajām tradīcijām. Bīds Grifits (1906–1993) – benediktiešu mūks un priesteris, kurš pusi dzīves pavadīja Indijā, dzīvojot “kristīgā āšramā”. Šantivanāma āšrāms (tulkojumā no tamilu valodas – “Miera mežs”) bija pirmā kristiešu kopiena Indijā, kurā tika inkulturētas gan hindu paražas, gan indiešu tradicionālais dzīves un domāšanas veids. Tēvs Grifits veltīja savu dzīvi dialogam starp kristietību un citām pasaules reliģijām, īpaši hinduismu. Izcilais teologs sarakstījis vairāk nekā 10 grāmatu un tiek uzskatīts par vienu no ievērojamākajiem mūslaiku mistiķiem.