Sapņu grāmata. 10000 sapņu tulkojumu
Gustavs Hindmans Millers
Sapņu grāmata. 10000 sapņu tulkojumu
Gustava Hindmana Millera slavenā sapņu grāmata pirmoreiz izdota XIX gadsimtā, izturējusi laika pārbaudi mūsdienās un joprojām ir autoritatīvākā visā pasaulē. Vairākas paaudzes izmantojušas populāro sapņu tulku, lai skaidrotu savu sapņu nozīmi, izvērtētu pagātnes notikumus un ielūkotos nākotnē. Gribat uzzināt, ko nozīmē jūsu sapnis? Mēģiniet atcerēties sapņa sižetu, tā spilgtākos brīžus un tēlus, nosakiet atslēgas vārdus un tad sameklējiet vajadzīgo tulkojumu. Jebkurā gadījumā iegaumējiet – priekšmetu un simbolu izvēle sapnī nav nejauša. Sapnis var būt gan vēstnesis, gan informācijas avots, gan pagātnes spilgtāko notikumu atspoguļojums. Šī grāmata palīdzēs jums atminēt sapņu noslēpumus, rast atbildes uz jautājumiem, kā dzīvot laimīgāk un harmoniskāk, kā saprast sevi un atrisināt samilzušās problēmas.