Adiamindes āksts,1
Aivars Kļavis
Vērtējums:
(19)
Adiamindes āksts,1
“Adiamindes āksts” aizsāk Aivara Kļavja vēsturisko romānu tetraloģiju “Viņpus vārtiem”, kurā atainota Latvijas vēsture triju gadsimtu garumā, dažkārt ielūkojoties arī vēl senākā pagātnē. 18. gadsimts. Muižas un zemnieku sētas, sērgas un apgaismība. Caur kariem, juku un pārmaiņu laikiem, atmodām, sakāvēm un atklāsmēm soļo mistiskais Adiamindes (ko šodien saucam par Skulti) Gothards, savā ceļā sastapdams labi zināmas vēsturiskas personības (sākot ar Garlību Merķeli un beidzot ar baronu fon Minhauzenu) un vērodams to, kā viņa acu priekšā atšķetinās noslēpumainākā no dimensijām – laiks... “Un nu beidzot tas brīdis ir klāt... Brīdis, kura dēļ cauri laikam un paaudzēm Gothards ticis sūtīts šurp. Brīdis, kam jāattaisno viņa piedzimšana un jākalpo par galveno argumentu, aizejot no šīs pasaules.” Par šo romānu ciklu rakstnieks 2012. gadā saņēma Baltijas Asamblejas balvu.