Mantinieki. Likteņa līdumnieki 4
Vladimirs Kaijaks
Vērtējums:
(64)
Mantinieki. Likteņa līdumnieki 4
Pēc Ūves un Ievas nāves Nārbuļu ēkas kļūst arvien nolaistākas, dārzs paliek neapkopts un sētā nevalda kārtība. Māju iemītnieki jūtas apjukuši un bezspēcīgi – Mirga grimst vienaldzībā un nespēj saņemties kaut ko darīt, nevaldāms naids plešas starp viņas dēliem, un Albertam vienam nav pa spēkam uzturēt saimniecību. Taču tas modina neprātīgu cerību Jadvigas sirdī: varbūt beidzot pienācis viņas laiks ieņemt Ievas vietu gan Nārbuļu mājās, gan līdzās Albertam? Romāns “Mantinieki” ir tetraloģijas “Likteņa līdumnieki” ceturtā grāmata. Šis romānu cikls vēsta par turīgās Nārbuļu dzimtas četrām paaudzēm un aptver vairāk nekā 100 gadu ilgu laikposmu no 1885. līdz 1995. gadam. Tas ir stāsts par stipriem cilvēkiem – strādīgiem, pašapzinīgiem, spītīgiem, kaislīgiem, savu zemi mīlošiem. Vladimira Kaijaka romāni ņemti par pamatu Latvijas Televīzijas visu laiku populārākajam seriālam “Likteņa līdumnieki”, kura scenārija autore ir Māra Svīre, bet režisore – Virdžīnija Lejiņa.