Mango dievi. Zvērīgs detektīvs
Anna Starobiņeca
Mango dievi. Zvērīgs detektīvs
“Tālajā Skrajmežā valdīja un valda baiga zvērība, mežonība, karš un anarhija. Karali tur viņa paša pavalstnieki nokož, kolīdz ierauga pirmās pazīmes, ka tuvojas vecums... Tālais Skrajmežs ir tāda vieta, kur tev var pārkost rīkli par to vien, ka esi pacēlis zemē nokritušu sulīgu augli, kuru tīkojis prāvāks zvērs. Tā ir vieta, kur nes asiņainus zvēru upurus dieviem, lai tie sūtītu lietu. Tā ir mežonīga vieta!” Tālmeža Policijas darbinieki dodas komandējumā uz Āfrikas savannu, lai izmeklētu Teiksmaino Žirafju jaundzimušā mazuļa nolaupīšanu. Nāves briesmas viņiem draud nepārtraukti, jo Tālais Skrajmežs nežēlo nevienu – ne svešos, ne savējos. Tomēr Āpsis Vecākais, Āpškāns un Grifs Maitēdājs neatkāpjas grūtību priekšā. Viņi veic izmeklēšanu pēc taisnīguma principiem, saskaņā ar kuriem dzīvo Tālmeža iemītnieki. Taču ar šīs sarežģītās lietas atrisināšanu viss vēl nebeidzas. Ir jāatklāj skarbā patiesība Skrajmeža zvēriem, bet vietējai varai tā itin nemaz nav vajadzīga. Anna Starobiņeca izmēģinājusi darbu vairākās profesijās, līdz sapratusi, ka vislabāk viņai patīk sacerēt interesantus stāstus. Šobrīd viņas grāmatas ir tulkotas daudzās valodās, pēc tām uzņemtas kinofilmas, viņai piešķirtas literāras prēmijas. Pieaugušajiem rakstītie darbi ir aizraujoši un šaušalīgi, tāpēc autore tiek dēvēta par Krievijas Stīvenu Kingu. Arī pasakas bērniem ir aizraujošas, bet nav šaušalīgas. Viņa labi zina, ko dara, jo pašai ir divi bērni, kā arī ruds pūdelis Kokoss, kas saprot daudz vairāk nekā gluži parasts suns. No krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova.