1984
Džordžs Orvels
Vērtējums:
(27)
1984
Džordžs Orvels (George Orwell, 1903–1950) ir viens no izcilākajiem angļu 20. gadsimta rakstniekiem. Viņa ievērojamākie darbi ir romāns “1984” un politiskā alegorija “Dzīvnieku ferma” (1945), kuri nav zaudējuši aktualitāti arī mūsdienās. Dž. Orvels atzinis, ka viņa romāni faktiski ir vērsti pret jebkuru totalitāru režīmu, kas ierobežo indivīda brīvību. Brīdinot par iespējamo nākotni, Džordžs Orvels romānu “1984” sācis rakstīt 1945. gadā, un tas ticis publicēts 1949. gadā. Romānā attēlotajā pasaulē nepastāv vārda un domas brīvība; ir tikai trīs izdomātas, karojošas, totalitāras valstis ar neierobežotu partijas varu, kuras nemitīgi kontrolē savu pavalstnieku domas un darbus. “Vecās civilizācijas apgalvoja, ka esot dibinātas uz mīlestību vai taisnīgumu. Mūsu civilizācija dibināta uz naidu. Mūsu pasaulē nebūs citu emociju kā tikai bailes, niknums, uzvaras līksme un sevis nicināšana. Visu citu mēs iznīcināsim pilnīgi... Neviens vairs nedrīkst uzticēties sievai, bērnam vai draugam. Taču nākotnē sievu un draugu nemaz vairs nebūs. Bērnus mātēm atņems tūlīt pēc piedzimšanas, kā vistai atņem olas. Dzimumdziņa būs iznīcināta. Radīšana kļūs periodisks pienākums, formalitāte, līdzīga pārtikas kartīšu atjaunošanai. Orgasmu mēs novērsīsim. Mūsu neirologi pie tā jau strādā. Nebūs citas uzticības kā tikai uzticība partijai. Nebūs citas mīlestības kā tikai mīlestība pret Lielo Brāli. Nebūs smieklu, vienīgi triumfāli smiekli par sakautu ienaidnieku. Nebūs mākslas, rakstniecības, zinātnes. Kad būsim visspēcīgi, mums zinātnes vairs nevajadzēs. Nebūs atšķirības starp skaistumu un neglītumu. Vairs nebūs zinātkāres un dzīvesprieka.” No angļu valodas tulkojis Valdemārs Kārkliņš.