Mājās un pasaulē
Rabindranats Tagore
Mājās un pasaulē
Romāna "Mājās un pasaulē" notikumi risinās izglītotā un progresīvā Bengāles augstmaņa Nikhila namā 1908. gadā. Viņš ir laimīgs kopā ar savu skaisto sievu Bimolu, līdz kādudien pie viņiem apmetas Šondīps, Nikhila draugs un radikāls revolucionārs. Šondīps ir dedzīgs un aktīvs cilvēks - pilnīgs pretstats mieru mīlošajam Nikhilam. Bimolu valdzina Šondīpa aizrautība un kvēlās runas. Sāk veidoties mīlas trīsstūris. Nikhils visu redz un saprot, tomēr pretēji hindu tradīcijām ļauj emociju plosītajai Bimolai pašai lemt par savu dzīvi. Kāda gan būs Bimolas izvēle? Kādu dienu Bimolai norādīju: "Tev jāiziet pasaulē." Viņa dzīvoja manā mājā un bija istabas Bimola -- šauras telpas un stingri noteiktu sīku pienākumu radīta. Vai mīla, kuru es no viņas saņēmu noteiktās devās, izplūda no viņas sirds visdziļākā avota, vai tā bija kā ūdens no krāna, kuru pumpē kopējās lietošanas tvaika dzinējs? No Nikhila monologa romānā "Mājās un pasaulē" Rabindranats Tagore (1861-1941) ir viens no izcilākajiem indiešu modernās literatūras autoriem, bengāļu dzejnieks, dramaturgs, romānu autors, filozofs, gleznotājs, komponists un pirmais Nobela prēmijas laureāts no Āzijas. No bengāļu valodas tulkojis Viktors Ivbulis.