Augšzemē dzirdētais
Anna Skaidrīte Gailīte
Vērtējums:
(28)
Augšzemē dzirdētais
Tāpat kā populārajiem romāniem, arī stāstiem rakstniece vielu smēlusies savā bagātajā dzīves pieredzē. Grāmatā sastapsimies ar nesadomātām situācijām, krāsainiem un dažādiem raksturiem un likteņiem, neapšaubāmi latviskiem gan mums pazīstamas vides, gan dzīvesveida, gan ētisko vērtību ziņā. Gluži kā dzīvē te no traģiskā līdz smieklīgajam ir viens solis, un vecās, vienaldzīgu cilvēku atraidītās sievietes mūža noslēgums mūs saviļņo tikpat ļoti, cik absurdi komiska liekas dzērājvīra laulenes izdabāšana vīra neprātīgajām seksuālajām iegribām. „Tāda ir dzīve,” mums it kā saka rakstniece, un atbalsi viņas teiktajam savā dvēselē saklausīs daudzi jo daudzi lasītāji.