Jaunākās
Džena Andersone
(18)
Vids Morkūns
(16)
Guna Rukšāne
(25)
Linards Rozentāls
(11)
Kristīne Ilziņa
(32)
Geila Bosa
(12)
Sandra Švarca
(30)
Olita Tidomane
(29)
Sergejs Moreino
(6)
Viktors Ozoliņš
(14)
Džena Andersone
(40)
Krista Anna Belševica
(19)
Ēriks Kūlis
(11)
Daina Avotiņa
(34)
Baiba Zīle
(36)
Silvija Brice
(48)
Jānis Poruks
(7)
Agnese Zarāne
(27)
Upe
Laura Vinogradova
(109)
Vija Laganovska
(21)
Dace Vīgante
(26)
Vladimirs Kaijaks
(13)
Vineta Trimalniece
(59)
Kaspars Zaviļeiskis
(21)
Valdis Rūmnieks
(11)
Ēriks Kūlis
(9)
Aivars Kļavis
(26)
Jānis Zelčāns
(16)
Oskars Vizbulis
(21)
Vladis Spāre
(21)
Arno Jundze
(29)
Zane Zusta
(59)
Ramona Indriksone
(15)
Lienīte Medne-Spāre
(24)
Sabīne Košeļeva
(37)
Anna Skaidrīte Gailīte
(28)
Inga Gaile
(14)
Vilis Lācītis
(10)
Agnese Zarāne
(20)
Roza Liksoma
(5)
Ligita Paegle
(17)
Egīls Venters
(2)
Ēriks Kūlis
(4)
Andris Zeibots
(1)
Daina Grūbe
(10)
Jana Veinberga
(10)
Margarita Grietēna
(13)
Artūrs Snips
(2)
Jana Veinberga
(10)
Dace Vīgante
(47)
Dace Rukšāne
(24)
Sabīne Košeļeva
(18)
Dace Vīgante
(40)
Apsīšu Jēkabs
(2)
Rimants Ziedonis
(3)
Māra Svīre
(3)
Jānis Ezeriņš
(2)
Laura Vinogradova
(274)
Aivars Kļavis
(29)
Visaugstāk novērtētās
Daina Avotiņa
(34)
Vineta Trimalniece
(59)
Sandra Švarca
(30)
Upe
Laura Vinogradova
(109)
Geila Bosa
(12)
Laura Vinogradova
(274)
Zane Zusta
(59)
Lienīte Medne-Spāre
(24)
Džena Andersone
(40)
Olita Tidomane
(29)
Baiba Zīle
(36)
Jana Veinberga
(10)
Anna Skaidrīte Gailīte
(28)
Aivars Kļavis
(26)
Silvija Brice
(48)
Ēriks Kūlis
(11)
Dace Vīgante
(40)