Ieskatīties Lasīt
Pieejama
Bīstamā līdzība
Arnolds Auziņš
Vērtējums:
(25)
Bīstamā līdzība
Padomju laika literatūrā populāra bija šķiru cīņa. Bagātnieki lielākoties tika attēloti negatīvi. Tomēr patiesība ir daudz sarežģītāka ― muižnieks spēj būt arī cilvēcisks un zemnieki spītīgi. No vēstures zināms par kungu pirmās nakts tiesībām, bet romānā “Bīstamā līdzība” notikumi samezglojas, kad jaunā un kaislīgā baronese sagrēko ar vienkāršu lauku puisi. Romāna darbība aptver plašu laika posmu ― no 19. gadsimta līdz trešās Atmodas gadiem, kad Puravas ļaudis gaida ierodamies ciemos barona fon Rozenblata pēcteci no Vācijas...