Komunikācijas kompetence: kā saprasties un veidot attiecības
Edmunds Apsalons
Komunikācijas kompetence: kā saprasties un veidot attiecības
Edmunda Apsalona grāmata „Komunikācijas kompetence: kā saprasties un veidot attiecības” paredzēta katram, kas vēlas • uzlabot savu prasmi sarunāties, saprasties un sadarboties ar citiem cilvēkiem kā līdzvērtīgiem partneriem; • apgūt lietišķu pārrunu vadīšanas komunikatīvos principus un noteikumus; • racionāli pārliecināt sarunas partneri par sava viedokļa saprotamību, patiesumu, drošticamību un pareizību; • veidot lietišķas partnerattiecības un sasniegt abpusēji izdevīgus risinājumus; • nepieļaut negodīgu manipulāciju un viedokļa uzspiešanu. Grāmatu var izmantot gan akadēmiskām studijām, gan kā metodisku līdzekli patstāvīgam darbam, gan arī kā saistošu lasāmvielu, kas mudina pārdomāt, kāpēc mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem ne vienmēr ir tādas, kādas mēs vēlētos, kāpēc mēs nespējam saprasties un sadarboties. Latvijas Kultūras akadēmijas asociētais profesors loģikā un kultūras teorijā, viens no Latvijas vadošajiem speciālistiem komunikācijas teorijas un argumentācijas teorijas jomā, filozofijas doktors Edmunds Apsalons konsultē Latvijas uzņēmumus un organizācijas un vada mācību kursus lietišķās komunikācijas (pārrunu vadīšana, lietišķā argumentācija un pārliecināšana) jomā, vairāk nekā 15 gadus praktiski darbojoties uzņēmējdarbībā. Viņa zinātniskās publikācijas ir pieejamas ne tikai latviešu, bet arī vācu, angļu un arābu valodā.