Nelūdz, sudrabkaija
Ēriks Kūlis
Nelūdz, sudrabkaija
Liepājas rakstnieka Ērika Kūļa īsprozas izlasē "Nelūdz, sudrabkaija" sakopoti darbi, kuri sarakstīti dažādos laikposmos. Lasītājs varēs atpazīt gan padomijas norieta pieticīgās sadzīves detaļas un paradoksus, gan jaunlaiku ambiciozos solījumus un ilūzijas, stāstiem un novelēm valdzinot gan ar vēstījumu stilistisko daudzveidību, gan krāsainību saturā un valodā. Zodiaks Jāņtārpiņš un Gerda Pigore, Žanno Cisko un Madara Purapuķe, Orfejs Jodkalns un Jānis Betjānis ir pavisam vienkārši ļaudis, un īstenībā tādiem daudz nav nepieciešams, lai viņi būtu apmierināti, taču – vai tāpēc uzreiz laimīgi? Turklāt dzīves lielajā spēlē kārtis retumis tiek iedalītas tā, kā gribēts. Tāpēc vienam otram tā arī neizdodas sastapt ilgoto mūža biedru, citam jāsamierinās ar negaidītiem un palaikam sāpīgiem zaudējumiem, vēl dažam jānoņemas vai pat dedzīgi jācīnās ar atkarību, kas viņu apsēdusi. Bet turpat blakus neveiksminiekiem sastapsimies ar tādiem optimistiem un dragātājiem pa dzīvi, par kuru domāšanu un rīcību var vienīgi zobgalīgi pasmaidīt. Kā saka: cik cilvēku, tik likteņu! Ēriks Kūlis pazīst gan dzīves drēbi, gan oderi, tāpēc rakstniekam, kā allaž viņa prozas darbos, ir izdevies savu personāžu likteņus izstāstīt tiklab aizkustinoši un neliekuļoti, kā arī vienkārši un pārsteidzoši!