Augot pretī savu iespēju virsotnēm. Deviņas nozīmīgas runas
Juris Rubenis
Augot pretī savu iespēju virsotnēm. Deviņas nozīmīgas runas
"Valsts ir milzīga dāvana, milzīga iespēja, milzīgs uzdevums. Vienlaikus katra valsts ir ļoti trausls veidojums. To mūsdienu pasaulē pamanām aizvien skaidrāk. Šķiet, pašas stabilākās valstis var negaidīti sašūpoties, un mēs, neticēdami savām acīm, ieraugām, cik trauslas tās piepeši atklājas. Katra valsts ir atkarīga no cilvēku prasmes sadarboties. Bet prasme sadarboties izriet no mūsu dvēseles prasmēm. Tāpēc vislabākais, kā mēs varam palīdzēt sev un savai valstij, ir darīt visu, lai mēs augtu pretī savu iespēju virsotnēm. Visos iespējamos veidos. Uz to, manuprāt, vienmēr mudina labs garīgums. Šīs virsotnes ir kaut kur tepat. Ļoti, ļoti tuvu. Mūsos." Juris Rubenis, Dr. theol., ir LZA goda loceklis, teologs, garīgo prakšu eksperts un kontemplācijas skolotājs, sabiedriskais darbinieks un vairākās valodās izdotu grāmatu autors. "Augot pretī savu iespēju virsotnēm" ir nozīmīgāko Jura Rubeņa teikto runu izlase. Lasot grāmatā apkopotās runas, paveras unikāla iespēja izsekot gan paša Jura Rubeņa personības, gan Latvijas valsts attīstībai pēdējo 35 gadu laikā.