Jaunākās
Karls Juhans Valgrēns
(4)
Katrīna Teilore
(5)
Māra Svīre
(4)
Vizma Belševica
(6)
Kristīne Želve
(6)
Mēliss Frīdentāls
(2)
Marts Pujāts
(2)
Lars Kepler
(3)
Jānis Joņevs
(7)
Hermanis Hese
(2)
Franciska Ermlere
(2)
Uldis Neiburgs, Vita Zelče
(2)
Roza Liksoma
(2)
Monika Zīle
(6)
Ligita Paegle
(3)
Lūks Alnats
(5)
Sandra Švarca
(6)
Anna Skaidrīte Gailīte
(6)
Rolāns Buti
(5)
Visaugstāk novērtētās
Anna Skaidrīte Gailīte
(14)
Linda Nemiera
(7)
Māra Jakubovska
(26)
Laura Vinogradova
(48)
Vladimirs Kaijaks
(35)
Toms Kreicbergs
(20)
Vilis Seleckis
(6)
Inguna Bauere
(6)
Apsīšu Jēkabs
(2)
Dace Vīgante
(11)
Daina Avotiņa
(5)
Linda Šmite
(4)
Jānis Valks
(5)
Rimants Ziedonis
(3)
Aivars Kļavis
(9)
Ieva Melgalve
(3)
Ieva Melgalve
(3)
Maija Pohodņeva, Modris Pelsis
(4)