Jaunākās
Katerina Gordejeva
(12)
Andra Manfelde
(24)
Džākamo Macariols
(26)
Egīls Venters
(14)
Inguna Bauere
(11)
Antons Grāmatiņš; Jānis Ķīselis; Aleksandrs Indriksons
(5)
Maija Migla-Streiča
(48)
Oskars Vizbulis
(22)
Biruta Eglīte
(33)
Harijs Vagrants
(34)
Āris Birze
(39)
Jānis Klētnieks
(1)
Visaugstāk novērtētās
Katerina Gordejeva
(12)
Biruta Eglīte
(33)
Džākamo Macariols
(26)
Harijs Vagrants
(34)
Inguna Bauere
(11)
Egīls Venters
(14)
Maija Migla-Streiča
(48)
Āris Birze
(39)
Andra Manfelde
(24)
Oskars Vizbulis
(22)